Η CBD συμβάλλει στη θεραπεία της ψύχωσης

Η CBD συμβάλλει στη θεραπεία της ψύχωσης

Η σχιζοφρένεια είναι μία από τις δέκα σημαντικότερες αιτίες μακροχρόνιας ανικανότητας των ασθενών παγκοσμίως. Ένα άτομο που πάσχει από σχιζοφρένεια γενικά δοκιμάζει αλλαγές στην συμπεριφορά και στην αντίληψη, καθώς και το διαταραγμένο τρόπο σκέψης που μπορεί να παραμορφώσει την αίσθηση της πραγματικότητας. Αυτό ονομάζεται ψύχωση.

Οι επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την κανναβιδιόλη, έχουν αποδείξει πως πρόκειται για μια πολύ ελπιδοφόρα και αποτελεσματική θεραπεία κατά της σχιζοφρένειας. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2011 έδειξε πως η χρήση της κανναβιδιόλης μπορεί να μειώσει σημαντικά τα ψυχωσικά επεισόδια (Schubart et al, 2011).

Το 2006 πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εθελοντές και αποδείχθηκε πως με την χρήση της κανναβιδιόλης είχαν μειωθεί εμφανώς τα συμπτώματα που προκαλούνται από την ψύχωση. Η επιστημονική κοινότητα έχει αποφανθεί πως η κανναβιδιόλη έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα και αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική, ασφαλή στην χρήση και απόλυτα φυσική ουσία, που μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας (Zuardi et al., 2006).

Οι μαγνητικές απεικονίσεις της λειτουργίας του εγκεφάλου αποκάλυψαν για πρώτη φορά τον τρόπο με τον οποίο η Κανναβιδιόλη-CBD που βρίσκεται στο φυτό της κάνναβης μπορεί να βοηθήσει άτομα με ψυχωτικές διαταραχές μειώνοντας την ασυνήθιστη και προβληματική εγκεφαλική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ''the Guardian'', σε σχετικές έρευνες, μία εφάπαξ δόση Κανναβιδιόλης-CBD μείωσε ασυνήθιστα τα πρότυπα της νευρικής συμπεριφοράς που συνδέονται με ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες και άλλα συμπτώματα της.

Ο αντίκτυπος της έρευνας έχει εγείρει ελπίδες ότι τα ιατρικά παρασκευάσματα Καναβιδιόλης, ή νέα φάρμακα που θα βασίζονται σε αυτήν, μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικές θεραπείες όσων πάσχουν από ψύχωση αλλά δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες θεραπείες.

 

* Η θεραπευτική κάνναβη που χρησιμοποιούνται στην ιατρική δεν έχει τίποτα κοινό με την κάνναβη που χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς σκοπούς! Για ιατρική χρήση είναι απαραίτητο το προϊόν να είναι πιστοποιημένο και τα στοιχεία του να δηλώνονται με πλήρη ακρίβεια. Οποιαδήποτε θεραπεία με κανναβιδιόλη (CBD) πρέπει να συμφωνηθεί μαζί με τον γιατρό του, ο οποίος θα εκτιμήσει εάν μπορεί να είναι συμπληρωματική σε άλλες συνεχιζόμενες θεραπείες.

 Βιβλιογραφία

Zuardi AW, Hallak JE, Dursun SM, Morais SL, Sanches RF, Musty RE, Crippa JA. (2006): Cannabidiol monotherapy for treatment-resistant schizophrenia. J Psychopharmacol. :20(5):683-6.

Schubart D., , Iris E.C. Sommer , Willemijn A. van Gastel , Rogier L. Goetgebuer , René S. Kahn , Marco P.M. Boks Cannabis with high cannabidiol content is associated with fewer psychotic experiences Christian 2011

https://www.theguardian.com/science/2018/aug/29/brain-scans-show-how-cannabis- extract-may-help-people-with-psychosis