Ανθός Κάνναβης

Ανθός Κάνναβης | Cannabius
Οι ανθοί κάνναβης είναι ακατέργαστα άνθη από οργανικές καλλιέργειες  τα οποία συλλέγονται με φροντίδα και προσοχή, διαθέτουν πλούσια περιεκτικότητα σε κανναβιδιόλη CBD. Η περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι μικρότερη του νόμιμου ορίου 0,2%.
Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) – είναι το μοναδικό συστατικό της κάνναβης, που προκαλεί ψυχοδραστική επενέργεια στον ανθρώπινο οργανισμό. Το THC προκαλεί αρνητικές επιδράσεις, πολλές από τις οποίες είναι πιο έντονες σε νεότερα άτομα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση της κάνναβης ως ναρκωτικό επιφέρει πολλά αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται αλλαγές στην αντίληψη λόγω της παραισθησιογόνου επίδρασης οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδαισθήσεις-παραισθήσεις και αλλαγές στη διάθεση. (Rynaz Rabiee, 2020).
Ανθός Κάνναβης | Cannabius

Βιβλιογραφία

Rynaz Rabiee Cannabis use, subsequent other illicit dru use and drug use disorders: A 16year follow -up study among Swedish adults, 2020.