Τι είναι η κανναβιδιόλη (CBD);

Τι είναι η κανναβιδιόλη (CBD);
Η κανναβιδιόλη (Cannabidiol CBD) είναι μια οργανική ένωση που προέρχεται από το φυτό της κάνναβης. Είναι ένα από τα 104 μοναδικά συστατικά που βρίσκονται στην κάνναβη, γνωστά ως κανναβινοειδή. Η επιστημονική έρευνα πάνω στην κανναβιδιόλη (CBD) είναι αρκετά εκτενής και τα αποτελέσματα έχουν αποδείξει πως πρόκειται για μια μη ψυχοδραστική ουσία, η οποία δεν έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες στον οργανισμό, είναι φυσική, νόμιμη, ασφαλής σε αντίθεση με την γνωστή Δ9-τετραυδροκανναβινόλη (THC) (Elsohly, et al 2014).

Μελέτες έχουν δείξει ότι η κανναβιδιόλη (CBD):

Είναι μη τοξική ουσία.

Δεν επηρεάζει τις φυσιολογικές παραμέτρους (πχ. παλμοί της καρδιάς, πίεση, θερμοκρασία του σώματος).

Δεν επηρεάζει τη φυσιολογική γαστρεντερική λειτουργία.

Δεν επηρεάζει αρνητικά τις ψυχολογικές λειτουργίες.

Η κανναβιδιόλη έχει την ιδιότητα να αλληλεπιδρά με τους κυτταρικούς υποδοχείς του ενδοκαννανινοειδούς συστήματος, χωρίς όμως να δεσμεύεται από αυτούς και έτσι καταφέρνει να ενισχύει την λειτουργία και τον συντονισμό των απαραίτητων λειτουργιών, καθώς και να προστατεύει αποτελεσματικά τον οργανισμό απέναντι σε απειλές. (Elsohly, et al. 2014).

Βιβλιογραφία

Elsohly MA, Gul W. Handbook of Cannabis. Oxford, UK: Oxford University, (Constituents of cannabis sativa), 2014.