Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα ή ενδογενές σύστημα είναι μια ειδικά διαμορφωμένη περιοχή, που υπάρχει φυσικά στον οργανισμό μας και ουσιαστικά αλληλοεπιδρά με τα διάφορα κανναβινοειδή, μεταξύ των οποίων είναι και η κανναβιδιόλη.

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα παράγει επίσης τα δικά του κανναβινοειδή, τα οποία ονομάζονται ενδοκανναβινοειδή. Αποτελείται από δυο 2 είδη κυτταρικών υποδοχέων, οι οποίοι ονομάζονται CB1 και CB2. Οι πρώτοι εντοπίζονται κυρίως στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα, ενώ οι δεύτεροι στο ανοσοποιητικό σύστημα (Vincenzo Di Marzo et al., 2004).

ενδοκανναβινοειδές σύστημα

Τα ενδοκανναβινοειδή και οι υποδοχείς τους, βρέθηκαν ότι υπάρχουν σε όλο το αίμα, στον εγκέφαλο, στα όργανα, στον συνδετικό ιστό, στους αδένες και στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε κάθε ιστό, το σύστημα των κανναβινοειδών εκτελεί διαφορετικές εργασίες, αλλά κύριο και βασικό του μέλημα είναι η ομοιόσταση.

Η ομοιόσταση είναι η ικανότητα διατήρησης ενός σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος στον οργανισμό, παρά τις εξωτερικές διακυμάνσεις. Με απλά λόγια, το σώμα μας δεν θέλει να έχει ούτε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, αλλά ούτε και υπερβολικά χαμηλή. Χρειάζεται την ιδανική θερμοκρασία για να μπορεί να είναι λειτουργικό. Αντίστοιχα, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μας να μην είναι ούτε υψηλά, ούτε και χαμηλά. Αυτό εφαρμόζεται σε κάθε λειτουργία του οργανισμού και δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την βοήθεια από το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (Herkenham M et al., 1991).

Ένα παράδειγμα από τις βασικές λειτουργίες των ενδοκανναβινοειδών είναι η αυτοφαγία. Αυτή είναι μια κυτταρική διαδικασία, επικουρούμενη από το ενδοκανναβινοειδές σύστημα, μέσω της οποίας το κύτταρο διαχωρίζει ένα τμήμα του περιεχομένου του για να αφομοιωθεί και να ανακυκλωθεί. Η διαδικασία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της μακροζωίας του κυττάρου, του επιτρέπει να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ της σύνθεσης και υποβάθμισης και έχει κεντρικό ρόλο στον αγώνα κατά του καρκίνου, όπου αναγκάζουμε τα κακοήθη κύτταρα να τρώνε τον εαυτό τους. Η αφαίρεση των καρκινικών κυττάρων είναι ένα κρίσιμο μέρος της προώθησης της ομοιόστασης και της επιβίωσης του οργανισμού. Τα ενδοκανναβινοειδή και τα κανναβινοειδή μπορούν επίσης να βρεθούν στα σημεία όπου τα συστήματα του σώματος συναντώνται, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών τύπων κυττάρων (Vivero M P et al., 2008). Ένα παράδειγμα είναι ότι γύρω από μια περιοχή τραυματισμού, τα κανναβινοειδή εκτελούν έναν ρόλο στην επιβράδυνση της απελευθέρωσης των ευαισθητοποιητών και των ενεργοποιητών, βοηθώντας να σταθεροποιηθούν τα κύτταρα των νεύρων για την πρόληψη της ενεργοποίησης τους και ηρεμώντας τα τοπικά ανοσοκύτταρα στο να αναστείλουν την απελευθέρωση ουσιών που προκαλούν φλεγμονή. Και οι τρεις λειτουργίες εξυπηρετούν ένα κεντρικό στόχο να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη και ο πόνος.

Είναι πραγματικότητα πλέον ότι υπάρχει ένα σύστημα στο σώμα μας που παράγει κανναβινοειδή και είναι και ειδικά σχεδιασμένο για να δεχτεί μόνο αυτά, αυτό και μόνο καθιστά αναμφισβήτητη απόδειξη της αποτελεσματικότητας της κάνναβης ως φάρμακο. Από τις επιδράσεις κατευνασμού του πόνου, στις αντι-σπασμωδικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της CBD, είναι μερικές από τις τεράστιες δυνατότητες που έχει. Οι άνθρωποι άρχισαν να αντιλαμβάνονται τα οφέλη αυτών των φαρμάκων καθώς όλο και περισσότεροι ερευνητές διερευνούν τις άπειρες δυνατότητες που ενυπάρχουν σε αυτό το φαινομενικά απλό φυτό. Οι μελλοντικές γενιές θα κοιτάξουν κάποια στιγμή πίσω στον χρόνο και θα αναρωτιούνται γιατί μας πήρε τόσο καιρό να το καταλάβουμε.

Βιβλιογραφία

Vincenzo Di Marzo 1, Fabiana Piscitelli (The Endocannabinoid System and its Modulation by Phytocannabinoids), 2015.

Vivero M P,    Rodriguez de Fonseca F,  Bermudez-Silva F J,  McPartland J M .Critical role of the endocannabinoid system in the regulation of food intake and energy metabolism, with phylogenetic, developmental, and pathophysiological implications, 2008 Sep;8(3):220-30.

Herkenham M., Lynn A.B., De Costa B.R., Richfield E.K.: Neuronal localization of cannabinoid receptors in the basal ganglia of the rat. Brain Res. 547: 267-274 (1991) Hirvonen, J., R. S. Goodwin, C. T. Li, G. E. Terry, S. S. Zoghbi, C. Morse, V. W. Pike, N. D.