Καταπολέμηση του χρόνιου Πόνου με τη βοήθεια της κανναβιδιόλης

Καταπολέμηση του χρόνιου Πόνου με τη βοήθεια της κανναβιδιόλης

Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι μια πολύ άσχημη διάγνωση που επιμένει πέραν του συνήθους χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την αποδρομή μίας οξείας ασθένειας ή για την ολοκλήρωση της επούλωσης ενός τραύματος

Σύμφωνα με ερευνητικές μελέτες που διεξήχθησαν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις, ότι η κάνναβη είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για χρόνιο πόνο σε ενήλικες. Αναλυτικότερα η ανακούφιση από τον χρόνιο πόνο είναι μακράν η πιο κοινή κατάσταση που αναφέρεται από τους ασθενείς για ιατρική χρήση κάνναβης σε επιστημονικές έρευνες.

H κανναβιδιόλη αλληλοεπιδρά με υποδοχείς που έχουμε στο σώμα μας, οι οποίοι βρίσκονται σε πολλά σημεία του σώματος. Στην περίπτωση των πόνων, η κανναβιδιόλη ενεργοποιεί τους υποδοχείς που βρίσκονται στην σπονδυλική στήλη και με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα συμπτώματα και περιορίζεται ο πόνος. (Karst et al).

Έχουν καταγραφεί αρκετές έρευνες που αφορούν την καταπολέμηση του οξέος ή χρόνιου πόνου με κανναβινοειδή σε ζώα (Duran et al., 2004). Τα κανναβινοειδή μπορούν να προσφέρουν ένα εναλλακτικό μη εθιστικό αναλγητικό αποτέλεσμα (ανακούφιση του πόνου). Η χρήση του CBD για τη διαχείριση του πόνου είναι ασφαλής σε μακροχρόνιες «υψηλές δόσεις» και δεν έχει παρενέργειες. (Ramsin et al., 2008)

Στις μελέτες που χρησιμοποίησαν κανναβινοειδή, ο Karst et al έδειξαν σημαντική ανακούφιση από τον πόνο όταν η κάνναβη συγκρίθηκε με το εικονικό φάρμακο το ίδιο και οι Svendsen et al έδειξαν κλινικά σημαντική βελτίωση στην ανακούφιση από τον πόνο γενικά. Οι Toth et al επίσης σημείωσαν ότι οι ασθενείς που πέτυχαν μείωση της έντασης πόνου μεγαλύτερη από 30% και 50% ήταν σημαντικά περισσότεροι και τα αποτελέσματα για τις διαταραχές στον ύπνο ήταν σημαντικά καλύτερα στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (Karst et al.,2003) & (Svendsen et al.,2004) & (Toth et al et al.,2012).

Επίσης, επιστήμονες υποστηρίζουν τη δράση των κανναβινοειδών ως αναλγητικό για τον πόνο του καρκίνου. Πιο συγκεκριμένα, ο υποδοχέας CB1 που όπως είναι γνωστό έχει υψηλή συγκέντρωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα έχει την ιδιότητα να αναστέλλει τον πόνο με έναν τρόπο που μοιάζει με αυτόν των οπιούχων (Fine and Rosenfeld, 2013). Σε συστηματική ανασκόπηση συγκεντρώθηκαν στοιχεία από έρευνες πάνω σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου (πάνω από 6 μήνες) χρησιμοποιήθηκαν κανναβινοειδή σε διάφορες μορφές και ομάδα ελέγχου με εικόνικό φάρμακο για μικρό χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα έδειξαν εμφανή μείωση του πόνου σε ογκολογικούς ασθενείς σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (Martín-sánchez et al., 2009).

 

* Η θεραπευτική κάνναβη που χρησιμοποιούνται στην ιατρική δεν έχει τίποτα κοινό με την κάνναβη που χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς σκοπούς! Για ιατρική χρήση είναι απαραίτητο το προϊόν να είναι πιστοποιημένο και τα στοιχεία του να δηλώνονται με πλήρη ακρίβεια. Οποιαδήποτε θεραπεία με κανναβιδιόλη (CBD) πρέπει να συμφωνηθεί μαζί με τον γιατρό του, ο οποίος θα εκτιμήσει εάν μπορεί να είναι συμπληρωματική σε άλλες συνεχιζόμενες θεραπείες.

 Βιβλιογραφία

Duran, M., Laporte, J. and Capellà, D. (2004) ‘Novedades sobre las potencialidades terapéuticas del Cannabis y el sistema cannabinoide’, 122(10), pp. 390–398.

Karst M, Salim K, Burstein S, Conrad I, Hoy L, Schneider U. Analgesic effect of the synthetic cannabinoid CT-3 on chronic neuropathic pain: A randomized controlled trial. JAMA 2003; 290:1757–1762.

Martín-sánchez, E., Furukawa, T. A., Taylor, J. and Martin, J. L. R. (2009) ‘Systematic Review and Meta-analysis of Cannabis Treatment for Chronic Pain’, 10(8). doi: 10.1111/j.1526-4637.2009.

Ramsin Benyamin   , Andrea M Trescot, Sukdeb Datta, Ricardo Buenaventura, Rajive Adlaka, Nalini Sehgal, Scott E Glaser, Ricardo Vallejo Opioid complications and side effects, 2008 Mar;11(2 Suppl):S105-20.

Svendsen KB, Jensen TS, Bach FW. Does the cannabinoid dronabinol reduce central pain in multiple sclerosis? Randomised double blind placebo controlled crossover trial. BMJ 2004; 329:253–257

Toth C, Mawani S, Brady S, et al. An enriched-enrolment, randomized withdrawal, flexible-dose, double-blind, placebo- controlled, parallel assignment efficacy study of nabilone as adjuvant in the treatment of diabetic peripheral neuropathic pain. Pain 2012; 153:2073–2082