Ανακούφιση από Επιληπτικές κρίσεις με τη χρήση CBD

Ανακούφιση από Επιληπτικές κρίσεις με τη χρήση CBD

Η επιληψία είναι η διαταραχή του εγκεφάλου η οποία χαρακτηρίζεται από μία συνεχή προδιάθεση για τη δημιουργία επιληπτικών κρίσεων και από νευροβιολογικές, γνωστικές ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες αυτής της κατάστασης. Ο ορισμός της επιληψίας απαιτεί την εμφάνιση τουλάχιστον μίας επιληπτικής κρίσης (Fisher RS et al., 2005).

Η χορήγηση Θεραπευτικής κάνναβης για τον έλεγχο και την ανακούφιση από τις επιληπτικές κρίσεις αναφέρεται από πολύ παλιά. Έρευνες σε ποντίκια, έδειξαν ότι, η χορήγηση κάνναβης είχε αντιεπιληπτικές ιδιότητες (Mechoulam and Shvo., 1963). Η πρώτη έρευνα σε ασθενείς έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όπου ερευνητές απομόνωσαν καθαρό CBD από ποικιλία κάνναβης και την χορήγησαν σε ενήλικες με επιληψία που δεν ανταποκρίνονταν σε άλλη φαρμακευτική αγωγή και σε υγιείς εθελοντές. Οι ασθενείς συνέχισαν να παίρνουν την αντιεπιληπτική αγωγή τους καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (από 8 άτομα) και χορηγήθηκαν με 3mg CBD ή 3mg εικονικό φάρμακο για 30 ημέρες. Οι επιληπτικοί ασθενείς που συμμετείχαν χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα (8 συμμετέχοντες) χορηγήθηκε με 200-300 mg CBD και η δεύτερη (7 συμμετέχοντες) με 200-300 mg εικονικό φάρμακο περίπου 5 μήνες. Τα 35 αποτελέσματα των εθελοντών δεν έδειξαν παρενέργειες. Η ομάδα των ασθενών με επιληψία που χορηγήθηκε CBD κατέγραψε θετικά αποτελέσματα. Σε 7 από τους 8 ασθενείς (που χορηγήθηκε CBD) δεν καταγράφηκε καμία κρίση κατά τη διάρκεια του πειράματος, σε 3 ασθενείς υπήρξε αισθητή βελτίωση στην κλινική τους εικόνα και μόνο σε μία περίπτωση δεν καταγράφηκε κάποια βελτίωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας καμία παρενέργεια δεν καταγράφηκε στους ασθενείς. (Cunha et al., 1980).

Άλλη μια σημαντική αναφορά είναι ότι πρόσφατα και μετά από πρωτοβουλία γονέων με επιληπτικά παιδιά, άρχισε η CBD να έρχεται ξανά στο προσκήνιο για τις θεραπευτικές αντιεπιληπτικές της ιδιότητες και κάποιες οικογένειες άρχισαν να μετακομίζουν σε περιοχές του Κολοράντο για να την προμηθεύονται νόμιμα. Αυτό το γεγονός πυροδότησε μία μεγαλύτερης κλίμακας παιδιατρική κλινική έρευνα λίγα χρόνια πριν, με ομοσπονδιακή έγκριση. Είναι γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο των επιληπτικών ασθενών απορρίπτει μορφές συμβατικών θεραπειών για τον έλεγχο και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων. Αυτό οδηγεί σε μεγάλα επίπεδα νοσηρότητας και θνησιμότητας. Επομένως, ο στόχος που τέθηκε ήταν η αναζήτηση για το εάν με την πρόσθεση των κανναβινοειδών στις ήδη υπάρχουσες θεραπείες θα είναι ασφαλής και ανεκτή από παιδιά και νέους ενήλικες με επιληψία και κυρίως αποτελεσματική. Η έρευνα του 2016, αποτελεί την πρώτη μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα με 162 συμμετέχοντες με επιληπτικές κρίσεις διαφόρων τύπων - μεταξύ άλλων ασθενείς με σύνδρομο Dravet και Lennox-Gastaut. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι θετικά και ελπιδοφόρα αφού χρησιμοποιώντας καθαρή CBD η συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων μειώθηκε σημαντικά (p=0,01) και αποδείχθηκε ασφαλής για τον πληθυσμό των ασθενών με ανθεκτικές σε άλλη θεραπεία κρίσεις. Ωστόσο, σημειώθηκαν μη επιθυμητά συμπτώματα που πιθανόν να συνδέονται με την κανναβιδιόλη. Το γεγονός, όμως, ότι δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου που να χορηγείται μόνο άλλου είδους αντιεπιληπτική αγωγή, δεν κάνει σίγουρα τα παραπάνω δεδομένα παρενεργειών και δίνει το σήμα για την έναρξη περεταίρω αναζητήσεων για την ασφαλέστερη χρήση της κάνναβης ως θεραπεία για τις επιληπτικές κρίσεις (Devinsky et al., 2016).

 

* Η θεραπευτική κάνναβη που χρησιμοποιούνται στην ιατρική δεν έχει τίποτα κοινό με την κάνναβη που χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς σκοπούς! Για ιατρική χρήση είναι απαραίτητο το προϊόν να είναι πιστοποιημένο και τα στοιχεία του να δηλώνονται με πλήρη ακρίβεια. Οποιαδήποτε θεραπεία με κανναβιδιόλη (CBD) πρέπει να συμφωνηθεί μαζί με τον γιατρό του, ο οποίος θα εκτιμήσει εάν μπορεί να είναι συμπληρωματική σε άλλες συνεχιζόμενες θεραπείες.

Βιβλιογραφία

Cunha, J. M., Carlini, E. A., Pereira, A. E., Ramos, O. L., Pimentel, C., Gagliardi, R., Sanvito, W. L., Lander, N. and Mechoulam, R., (Chronic Administration of Cannabidiol to Healthy Volunteers and Epileptic Patients), 1980, Pharmacology, pp. 175– 185.

Devinsky, O., Marsh, E., Friedman, D., Thiele, E., Laux, L., Sullivan, J., Miller, I., Flamini, R., Wilfong, A., Filloux, F., Wong, M., Tilton, N., Bruno, P., Bluvstein, J., Hedlund, J., Kamens, R., Maclean, J. and Nangia, S., ‘Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy : an open-label interventional trial’, 2016 The Lancet Neurology. Elsevier Ltd, 15(3), pp. 270–278.

Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W, Elger C, Genton P, Lee, P. and Engel J Jr. Epileptic Seizures and Epilepsy: Definitions Proposed By the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE)., 2005

Mechoulam, R. and Shvo, Y. ‘Hashish—I: (The structure of Cannabidiol’, Tetrahedron), 1963, 19(12), pp. 2073–2078.